สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับหูส่วนกลาง

หูส่วนกลาง จะเป็นส่วนที่ถัดจากแก้วหูเข้ามาอีก ที่เรียงลำดับมากจาก ใบหู รูหู แก้วหู  ซึ่งภายในของหูตอนกลางของคนนั้นก็จะมีท่อยูสเตเชียนอยู่ ซึ่งจะมีลักษณะเป็นท่อกลวงขนาดเล็กเล็ก เชื่อมติดต่อกันระหว่างคอหอยกับหูชั้นกลางนั้นเอง ซึ่งมันจะมีหน้าที่ปรับความดันภายในหูของคนเราให้ภายในหูมีความดันเท่ากับความดันภายนอก เพราะถ้าหากความดันภายในหูต่างกันแล้วนั้น อาจจะเกิดอันตรายต่อหูได้ เช่น ถ้าหากระดับความดันของทั้งสองแห่งไม่เท่ากัน จะมีผลทำให้รู้สึก หูอื้อ เจ็บหู หูแวว และถ้าเกิดความแตกต่างมากมาก ก็จะทำให้รู้สึกปวดหูแบบขั้นรุนแรงถึงขั้นมีเลือดไหลออกมาได้

ซึ่งเราจำเป็นจะต้องระวังมันให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เพราะอันตรายมาก เพราะอาจจะนำไปสู่โรคอื่นๆที่เกี่ยวกับหูได้เลย มาดูว่าภายในหูส่วนกลางนั้นจะมีกระดูกอยู่กี่ชิ้น ภายในหูส่วนกลางนี้จะมีกระดูกอยู่ทั้งหมด คือ 3 ชิ้นและจะประกอบไปด้วย  กระดูกค้อน กระดูกทั่ง และก็กระดูกโกลน

ซึ่งจะเรียงตามลำดับจากด้านนอกเข้าสู้ด้านใน จะมีหน้าที่ในการขยายการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงให้มากขึ้น และจึงส่งต่อการสั่น สะเทือนเข้าสู่หูส่วนในเพื่อแปลเป็นความรู้สึกเพื่อส่งต่อไปยังสมองแล้วพอส่งต่อไปยังสมองแล้ว สมองก็จะแปลให้เป็นสารต่างๆ ฉะนั้นหูคนเราแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป แต่ขบวนการในการส่งสารจะมีกระบวนการที่เหมือนกัน ถ้าหากว่าส่วนไหนที่เกิดเสียไปนั้นการสื่อสารก็จะบกพร่อง ฉะนั้นเราจะต้องดูแลไม่ให้ส่วนไหนของหูต้องเกิดการเสียหาย เพราะถ้าหากเสียหายแล้วนั้น

การรักษาก็จะยากตามไปด้วย หูส่วนกลางนั้นสำคัญมาก เพราะเป็นส่วนที่รับคลื่นเสียงต่างๆเพื่อส่งตรงไปยังสมอง และยังเป็นส่วนที่ปรับสมดุลให้กับหูของเรา เพราะหูของคนเราจะต้องได้รับการปรับสมดุลความดัน เพราะถ้าหากไม่มีการปรับสมดุลความดันภายในหูแล้วนั้นก็แสดงว่าบุคคลนั้น เกิดมาพิการทางหู ซึ่งเราเรียกโรคนั้นว่า โรคหูหนวก

ซึ่งหูหนวกเป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หารได้ เพราะเป็นการสูญเสียการได้ยินตั้งแต่แรกเกิด  และส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เป็นโรคหูหนวกก็จะมีวิธีสื่อสารคือ การใช้ภาษามือในการสื่อสาร แต่ภาษามือการจะต้องมีการฝึกฝนหรือ ได้รับการเรียนจากโรงเรียนคนพิการด้านหูโดยเฉพาะ เพราะในโรงเรียนจะมีสารการสื่อสารกับบุคคลอื่น ว่าท่านต้องการอะไร ก็จะทำให้ผู้ป่วยที่หูหนวกนั้นใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น และได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติมากขึ้น

 

ได้รับการสนับสนุนมาจาก  เครื่องช่วยฟัง