ความเครียดไม่ใช่เรื่องขำๆ

ความเครียดไม่ใช่เรื่องขำๆ
บางครั้งคุณอาจมีความเครียดโดยไม่รู้ตัว เพราะความเครียดเหมือนเป็นสิ่งที่เรื้อรัง จะทำให้เราหมกมุ่นและครุ่นคิดอยู่อย่างนั้น ไม่ไปไหน ทำให้เราต้องมีวิธ๊จัดการความเครียดกันบ้าง ไม่ว่าจะเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่วัยทำงานถึงวัยสูงอายุ ไม่ว่าเพศไหนก็เครียดได้เช่นกัน ในวัยทำงาน อาจมีความเครียดเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว จากสภาวะงาน สังคมรอบข้าง การเดินทาง การเงิน ความมั่นคงในชีวิต อาจต้องทบทวนอารมณ์ของตนเองบ่อย ๆ หงุดหงิด เครียด เศร้ากว่าปกติหรือไม่ ทั้งนี้ต้องดูแลสุขภาพร่างกายด้วย และหาเวลาออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ซึ่งส่วนนี้มีความสำคัญกับ ทุกช่วงวัย ขณะเดียวกันควรหาเวลาพักผ่อนให้กับตนเอง
ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ควรมีการพบแพทย์สม่ำเสมอ ยิ่งในผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรตรวจสุขภาพประจำปีอยู่เสมอ ความเครียดในวัยผู้ใหญ่อาจจะเบาบางลงกว่าวัยทำงาน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแทนคือความโดดเดี่ยว เหงา มากกว่า ซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ อีกทั้งต้องออกกำลังกายบ้างเป็นบางครั้งเพื่อให้พอเหมาะไม่มากไป เดี๋ยวจะกลายเป็นหักโหม รวมถึงหากิจกรรมที่มีความถนัดสนใจ กิจกรรมที่ทำแล้วมีความสุขทำ และสำหรับผู้ที่ใกล้เกษียณ ควรวางแผนชีวิต วางแผนการเงินค่าใช้จ่ายไว้แต่เนิ่น ๆ ก็เป็นสิ่งที่ดี

ทั้งนี้หากคุณคิดว่าคุณมีความเครียดมากเกินไป เมื่อไหร่ที่เราหรือคุณเองมีความรู้สึกว่าฉันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ฉันไม่มีความสุข จมอยู่กับความทุกข์หนีออกมาไม่ได้ หลุดพ้นไม่ได้ ให้รีบบอกกล่าวผู้อื่น อย่าอายที่จะต้องบอก เพราะมันเป็นวิธีที่จะช่วยลดความเครียดของคุณได้ โดยอาจจะ
– โทรปรึกษาสายด่วน 1323 ของกรมสุขภาพจิต อีกช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่กล้าจะระบายความเครียดให้ใครรับรู้
– การพูดคุยกับคนรอบข้างกับคนที่ไว้วางใจรับฟังปัญหาได้ เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดคลายความเครียดลงได้ ขณะเดียวกันคนรอบข้างจะช่วยสังเกตตัวเรา
– ปรึกษาจิตแพทย์ หากทั้งสองวิธีด้านบนนั้นไม่สามารถช่วยคุณได้ จริงๆ แล้วการพบจิตแพทย์อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดก็ได้ เพราะคุณจะได้รับการรักษาและช่วยเหลืออย่างถูกวิธีตั้งแต่แรก