การที่เราให้ลูกของเรากินขนมหวานมากเกิน

เมื่อลูกของเรานั้นเริ่มที่จะกินอะไรหลายอย่างเริ่มจากการที่กินขนมทั่วไปหรือว่ากินลูกอมเพราะว่าการที่เรานั้นปล่อยให้ลูกของเรานั้นกินขนมหรือว่าลูกอมและเรานั้นไม่ดูแลช่องปากหรือว่าสุขภาพนั้นจะทำให้ลูกของเรานั้นขาดสารอาหารหรือว่าเกิดโรค  เบาหวาน   เพราะว่าที่เรานั้นไม่ดูแลลูกของเรานั้นเมื่อเขานั้นเริ่มที่จะโตขึ้นนั้นเขาอาจจะมีอาการที่ฟันที่ผุ   ทำให้ลูกของเรานั้นเกิดอาการที่งอแง  อ้อนเรานั้นก็ได้  ดังนั้นเราก็ควรที่จะดูแลลูกของเรานั้นให้ในเรื่องของสุขภาพ  และเรื่องช่องปาก

        เมื่อลูกนั้นกินขนมหวานหรือว่าลูกอมแล้วไม่มีการที่เรานั้นแปลงฟัน  จะทำให้ฟันของลูกเรานั้นเกิดอาการฟันที่ผุและเมื่อเรานั้นปล่อยให้ลูกของเรานั้นกินขนมอยู่อย่างนี้บ่อยๆนั้นอาจจะทำให้ลูกของเรานั้นเกิดอาการของโรคอ้วน  หรือว่าเป็นโรคเบาหวาน  ดังนั้นเราก็ควรที่จะใส่ใจในเรื่องความสะอาดและ  เรื่องสุขภาพของลูกเรานั้นด้วย 

ดังนั้นเราเป็นแม่นั้นเราก็ควรที่จะดูแลเรื่องสุขภาพของลูกน้อยของเรานั้นให้มีสุขภาพที่ดีและการที่เรานั้นขยันที่จะแปลงฟันให้ลูกเรานั้นจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าจะไม่ทำให้ลูกของเรานั้นเกิดอาการฟันที่ผุ เป็นแมงกินฟัน  หรือว่าฟันนั้นหรอดูแล้วไม่สวยงาม  

ดังนั้นเราควรที่จะใส่ใจลูกของเรานั้นไม่ให้ฟันผุ  และดูแลเรื่องการกินนั้นด้วย เพราะว่าการที่เรานั้นปล่อยให้ลูกของเรานั้นกินขนมบ่อยนั้นจะทำให้ลูกของเรานั้นไม่กินข้าว จะเป็นเด็กที่กินแต่ขนม และจะทำให้ลูกของเรานั้นเกิดอาการขาดสารอาหารและทำให้ลูกเรานั้นตัวเล็ก  เหมือนเด็กนั้นจะเป็นโรค  

การที่เรานั้นไม่ปล่อยให้ลูกของเรานั้นเกิดอาการฟันที่ผุนั้นจะทำให้ลูกของเรานั้นจะไม่งอ เหมือนกับเด็กที่ปล่อยให้ลูกนั้นฟันผุเพราะว่าการที่เรานั้นไม่ปล่อยให้ลูกเรานั้นมีอาการฟันผุ  จะทำให้ไม่งอแงเหมือนกับเด็กอื่น  และจะทำให้ลูกของเรานั้นเกิดอาการที่แข็งแรงเวลาที่ลูกเรานั้นจะกินอะไรนั้นก็ไม่ต้องกลัวที่จะเมื่อกินเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดอาการที่ปวดฟันเกิดขึ้น   

ดังนั้นเราควรที่จะดูแลลูกน้อยของเราด้วยการที่ให้ลูกของเรานั้นแปลงฟันอย่างน้อยสองครั้งต่อวัน  หรือว่าเรานั้นให้ลูกเรานั้นขยันที่จะบ้วนปากบ่อย  

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ชุดตรวจซิฟิลิส